Zarządzanie konstrukcją obiektów w PHP z komponentem DependencyInjection Symfony2

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Komponent DependencyInjection Symfony2 to PHPowa implementacja kontenera usług (z ang. Dependency Injection Container). Dodatkowo, komponent zawiera kilka przydatnych narzędzi, pozwalających na import i eksport definicji w różnych formatach (np XML).

Injection - oryginał zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/alexnormand/3132689510/

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kontenerze usług lub wstrzykiwaniu zależności, polecam świetną serię artykułów autorstwa Fabiena Potencier: What is Dependency Injection? Uwaga: Kod z tego artykułu dostępny jest na githubie: https://github.com/jakzal/SymfonyComponentsExamples

Instalacja

Komponent możemy zainstalować za pomocą kanału PEAR Symfony2 lub go po prostu pobrać z githuba. Na potrzeby tego wpisu sklonujemy źródła do katalogu vendor/ naszego projektu. Będziemy też potrzebować Buzz, lekkiego klienta HTTP, który posłuży nam za przykład usługi. W jednym z fragmentów kodu pojawi się komponent Config.

git clone https://github.com/symfony/DependencyInjection.git vendor/Symfony/Component/DependencyInjection
git clone https://github.com/symfony/Config.git vendor/Symfony/Component/Config
git clone https://github.com/symfony/ClassLoader.git vendor/Symfony/Component/ClassLoader
git clone https://github.com/kriswallsmith/Buzz.git vendor/Buzz

Użyjemy komponentu ClassLoader do automatycznego ładowania klas. Więcej o nim przeczytacie we wpisie  "Automatyczne ładowanie klas w dowolnym projekcie PHP z komponentem ClassLoader Symfony2". Poniższy kod wystarczy, aby wszystkie klasy z dowolnego komponentu Symfony2 były automatycznie ładowane (zakładając, że komponenty są umieszczane w katalogu vendor/Symfony/Component):

<?php
// src/autoload.php
require_once __DIR__.'/../vendor/Symfony/Component/ClassLoader/UniversalClassLoader.php';

$loader = new Symfony\Component\ClassLoader\UniversalClassLoader();
$loader->registerNamespaces(array(
  'Symfony' => __DIR__.'/../vendor',
  'Buzz'  => __DIR__.'/../vendor/Buzz/lib',
  'PSS'   => __DIR__
));
$loader->register();

Tworzenie obiektów (metoda klasyczna)

Buzz jest klientem HTTP. Z jego pomocą możemy wysyłać żądanie do strony www i odebrać odpowiedź:

$browser = new \Buzz\Browser();
$response = $browser->get('http://www.google.com');

Domyślnie Buzz używa do połączeń strategii FileGetContents, która opakowuje funkcję file_get_contents(). Wyobraźmy sobie, że nowe wymagania wymusiły na nas użycie curla. Nic prostszego. Wystarczy, że przekażemy odpowiedniego klienta do obiektu Browser:

$client = new \Buzz\Client\Curl();
$browser = new \Buzz\Browser($client);
$response = $browser->get('http://www.google.com');

Po jakimś czasie zaobserwowaliśmy, że czas żądania często przekracza domyślny limit pięciu sekund. Zwiększamy go do piętnastu:

$client = new \Buzz\Client\Curl();
$client->setTimeout(15);

$browser = new \Buzz\Browser($client);
$response = $browser->get('http://www.google.com');

Zauważmy, że modyfikacji musimy wprowadzić wszędzie, gdzie używany jest Buzz. Taki kod szybko staje się zagmatwany i trudny w utrzymaniu. Wprawdzie do konstrukcji obiektu Browser moglibyśmy użyć fabryki, jednak pisanie takiej klasy dla każdej z naszych usług jest powtarzalną czynnością. Nie bylibyśmy DRY przez tworzenie wielu klas o podobnym przeznaczeniu. Innym rozwiązaniem jest centralizacja tworzenia obiektów. Właśnie za to odpowiedzialny jest kontener usług (DIC).

Tworzenie obiektów z DIC

Zamiast jawnie utworzyć obiekt klasy Browser, powiemy kontenerowi usług jak to zrobić:

<?php
// dependencyinjection.php

require_once __DIR__.'/src/autoload.php';

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Definition;

$serviceContainer = new ContainerBuilder();

$browserDefinition = new Definition('Buzz\Browser');
$serviceContainer->setDefinition('browser', $browserDefinition);

Następnie zarządamy dostępu do usługi:

$browser = $serviceContainer->get('browser');
$response = $browser->get('http://www.google.com/');

Aby zastąpić domyślnego klienta HTTP, utworzymy definicję kolejnej usługi i przekażemy ją do poprzedniej jako referencję:

<?php
// dependencyinjection.php

// ...

$serviceContainer = new ContainerBuilder();

$clientDefinition = new Definition('Buzz\Client\Curl');
$clientDefinition->addMethodCall('setTimeout', array(15));
$serviceContainer->setDefinition('browser.client', $clientDefinition);

$browserDefinition = new Definition('Buzz\Browser', array(new Reference('browser.client')));
$serviceContainer->setDefinition('browser', $browserDefinition);

Zauważmy, że chociaż tworzenie obiektu się komplikuje, zarządzamy nim w jednym miejscu. Kod, który go używa pozostaje prosty:

$browser = $serviceContainer->get('browser');

Podczas, gdy definicja usługi się zmienia, kod, który ją konsumuje pozostaje nienaruszony. Uwaga: Oczywiście, obiekt nie zostanie utworzony, jeśli go nigdy nie pobierzemy z kontenera.

Opisywanie usług w XML

Usługi możemy opisywać w różnych formatach, nie tylko PHP. Komponent DependencyInjection dostarcza nam narzędzia do zapisywania i ładowania definicji usług. Szczególnie kusząca jest perspektywa konfiguracji usług w formatach Yaml lub XML. W ten sposób separacja między konstrukcją obiektu, a jego konsumentem będzie bardziej widoczna. Poza tym definicje usług staną się czytelniejsze. Poniższy fragment kodu XML opisuje te same usługi, które wcześniej zdefiniowaliśmy w PHP:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<-- config/buzz.xml -->
<container xmlns="http://symfony.com/schema/dic/services"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://symfony.com/schema/dic/services http://symfony.com/schema/dic/services/services-1.0.xsd">
 <services>
  <service id="browser.client" class="Buzz\Client\Curl">
   <call method="setTimeout">
    <argument>15</argument>
   </call>
  </service>
  <service id="browser" class="Buzz\Browser">
   <argument type="service" id="browser.client"/>
  </service>
 </services>
</container>

Załadowanie usług do kontenera jest trywialne. Tworzymy CotnainerBuilder i przekazujemy go do XmlFileLoader, który zajmie się  resztą:

<?php
// dependencyinjectionloader.php

require_once __DIR__.'/src/autoload.php';

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\XmlFileLoader;

Proces odwrotny jest równie prosty. Usługi zapiszemy do XMLa przekazując ContainerBuilder do XmlDumper:

<?php
// dependencyinjection.php

// ...

use Symfony\Component\DependencyInjection\Dumper\XmlDumper;

$dumper = new XmlDumper($serviceContainer);
echo $dumper->dump();

Uwaga: W prawdziwym projekcie prawdopodobnie utrzymywalibyśmy usługi w XMLu lub YMLu, ale używali ich po uprzedniej konwersji do PHP (przy pomocy PhpDumper). W ten sposób moglibyśmy czerpać korzyści zarówno z maksymalnej wydajności jak i czytelnej konfiguracji.

Wizualizacja usług

W rozbudowanych aplikacjach ilość usług i powiązań między nimi może być spora i skomplikowana. GraphvizDumper pomoże nam wygenerować wykres usług, dzięki któremu łatwiej rozeznamy się w sytuacji.

<?php
// dependencyinjectiongraphviz.php

require_once __DIR__.'/src/autoload.php';

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Dumper\GraphvizDumper;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\XmlFileLoader;
use Symfony\Component\Config\FileLocator;

$serviceContainer = new ContainerBuilder();
$loader = new XmlFileLoader($serviceContainer, new FileLocator(__DIR__.'/config'));
$loader->load('buzz.xml');

$dumper = new GraphvizDumper($serviceContainer);
echo $dumper->dump();

Wynik musimy zapisać do pliku (np services.dot). Do wygenerowania wykresu potrzebujemy programu dot (z pakietu graphviz):

dot -Tpng -o services.png services.dot

Wynik powinien być zbliżony do poniższego obrazka.

Services
Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener