Vim i Textile - formatowanie wiki w plikach tekstowych

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Textile to prosty język formatowania tekstu używany na wielu forach, CMSach, czy stronach wiki (np. w Redmine). Osobiście lubię go stosować w zwykłych plikach tekstowych do robienia notatek. Plugin Textile dodaje do vima podświetlanie składni oraz możliwość podglądu i konwersji do html. Textile w vim

Zależności

Podgląd i konwersja html wymagają języka ruby:

sudo aptitude install ruby libredcloth-ruby

Jeśli potrzebujecie tylko podświetlania składni, możecie pominąć instalację rubiego.

Plugin

Źródła pluginu jak zwykle pobieramy ze strony Vim Scripts i rozpakowujemy je do katalogu ~/.vim. Szczegółowy opis znajdziecie na stronie pluginu. Zwykle używam textile z plikami tekstowymi. Aby vim traktował je właściwie wystarczy dodać poniższą linijkę do pliku ~/.vim/ftdetect/txt.vim:

au BufRead,BufNewFile *.txt     set filetype=textile
Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener