Symphony CMS na nginx

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Zdecydowałem się przetetsować CMS o nazwie Symphony z dwóch powodów. Pierwszym były dokładnie określone fazy tworzenia stron internetowych, które wymusza sam CMS. Drugim powodem był oparty o XSLT system szablonów. Jak większość aplikacji PHP, Symphony zostało stworzone głównie z myślą o serwerze apache. Ponieważ od pewnego czasu preferuję używać nginx-a, napotkałem na małe problemy konfiguracyjne. Podczas instalacji Symphony tworzy plik .htaccess z regułkami dla czystych URLi. Oczywiste jest, że działa to tylko w apache'u. Regułki musiały zostać przetłumaczone na format akceptowany przez nginx i dodane do definicji wirtualnego hosta. Oto moja w pełni działająca konfiguracja dla domen obsługujących Symphony (powinna zostać umieszczona w sekcji http):

server {
 listen 80;
 server_name *.symphony.dev;
 root /var/www/$host/web;
 index index.php;

 access_log /var/log/nginx/symphony.dev-access.log;
 error_log /var/log/nginx/symphony.dev-error.log error;

 location / {
  # serve static files directly
  if (-f $request_filename) {
   access_log    off;
   expires      30d;
   break;
  }

  ### BACKEND
  if ($request_filename ~ /symphony/) {
   rewrite ^/symphony/(.*)$ /symphony/index.php?page=$1 last;
  }

  ### IMAGE RULES
  rewrite ^/image/(.+\.(jpg|gif|jpeg|png|bmp|JPG|GIF|JPEG|PNG|BMP))$ /extensions/jit_image_manipulation/lib/image.php?param=$1 last;

  ### CHECK FOR TRAILING SLASH - Will ignore files
  if (!-f $request_filename) {
    rewrite ^/(.*[^/]+)$ /$1/ permanent;
  }

  ### MAIN REWRITE - This will ignore directories
  if (!-d $request_filename) {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?page=$1 last;
  }
 }

 location ~ \.php($|/) {
  fastcgi_index index.php;

  set $script   $uri;
  set $path_info "";
  if ($uri ~ "^(.+\.php)(/.*)") {
   set $script   $1;
   set $path_info $2;
  }
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/$host/web/$script;
  fastcgi_param PATH_INFO    $path_info;
  fastcgi_param SCRIPT_NAME $script;
  fastcgi_param SERVER_NAME $host;
 }

 location ~ /\.ht {
  deny all;
 }
}

Potrzebny jest również plik z parametrami dla fastcgi (plik fastcgi_params):

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $host;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;
Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener