Symfony i APC

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Do niedawna byłem wyłącznie użytkownikiem XCache (jeśli chodzi o akceleratory PHP). Ostatnio potrzebowałem użyć APC w aplikacji symfony. Poszło mi całkiem gładko jako, że framework bardzo ładnie integruje się z najpopularniejszymi rozwiązaniami tego typu.****

Akceleratory PHP w symfony

Symfony daje możliwość zmiany strategii cache'owania dla widoku, i18n i routingu. Dodatkowo Doctrine umie cache'ować skompilowane zapytania DQL oraz ich wyniki. Strategie cache'owania w symfony implementuje się dziedzicząc po klasie sfCache. Obsługa APC zaimplementowana jest w sfAPCCache. Każdy z popularnych akceleratorów ma swoją klasę: XCache (sfXCacheCache), EAccelerator (sfEacceleratorCache), memcache (sfMemcacheCache) i SQLite (sfSQLiteCache). Poniższy opis można zastosować do dowolnego z wyżej wymienionych rozwiązań. Wystarczy tylko zmienić nazwę klasy.

APC w symfony

Cache'owanie w plikach jest domyślną strategią cache'owania w symfony (sfFileCache). Możemy to zmienić dla routingu, widoku i tłumaczeń w pliku fabryk (na przykład apps/frontend/config/factories.yml lub config/factories.yml):

all:
 routing:
  class: sfPatternRouting
  param:
   generate_shortest_url:      true
   extra_parameters_as_query_string: true
   cache:
    class: sfAPCCache
    param:
     automatic_cleaning_factor: 0
     lifetime:         31556926

 view_cache:
  class: sfAPCCache

 i18n:
  param:
   cache:
    class: sfAPCCache
    param:
     automatic_cleaning_factor: 0
     lifetime:         31556926

Od tej pory cache routingu, widoku i tłumaczeń trzymany będzie w pamięci. Dzięki temu z każdym żądaniem strony symfony wykona o wiele mniej operacji na dysku (które z natury są wolne).

Cache DQL i wyników zapytań w Doctrine

Włączenie cache'owania zapytań DQL jest dość bezpiecznym ruchem. Pod warunkiem, że nie tworzymy ich poprzez sklejanie tekstu, a używamy prepared statements! Jest tak dlatego, że z parametrów przekazanych do zapytania generowany jest unikalny identyfikator, który następnie jest używany przy wyciąganiu zapytania z cache'u. W symfony Doctrine konfigurujemy w metodzie configureDoctrine() klasy konfiguracji projektu (config/ProjectConfiguration.class.php). W celu włączenia cache'owania skompilowanych zapytań DQL ustawiamy atrybut ATTR_QUERY_CACHE na odpowiednią wartość:

/**
 * @param Doctrine_Manager $manager
 * @return null
 */
public function configureDoctrine(Doctrine_Manager $manager)
{
 $manager->setAttribute(Doctrine_Core::ATTR_QUERY_CACHE, new Doctrine_Cache_Apc());
}

Cache'owanie wyników zapytań jest nieco trudniejsze. Samo włączenie mechanizmu jest równie proste::

$manager->setAttribute(Doctrine_Core::ATTR_RESULT_CACHE, new Doctrine_Cache_Apc());

Jednak cache'owanie wszystkich wyników zapytań nie jest dobrym pomysłem w większości projektów. Czas życia każdego z wyników może różnić się znacząco. Jedne dane nie zmieniają się tygodniami, a inne są tak dynamiczne, że wcale nie warto ich cache'ować (są nieaktualne w momencie pobrania). Możemy też włączyć cache tylko dla wybranego połączenia:

$connection->setAttribute(Doctrine_Core::ATTR_RESULT_CACHE, new Doctrine_Cache_Apc());

Jednak najprzydatniejsze wydaje się być cache'owanie wybranych zapytań:

$query = Doctrine_Query::create()
 ->useResultCache(new Doctrine_Cache_Apc());

Dokumentacja Doctrine szerzej opisuje tematykę cache'owania zapytań i wyników w sekcji Query Cache & Result Cache.

Przyszłość APC

Dawno temu wybrałem XCache ponieważ w tamtym okresie miał lepsze wsparcie, a różnic w wydajności nie było. Dzisiaj, kiedy APC jest aktywnie rozwijane i są plany jego włączenia do jądra PHP, muszę przemyśleć temat ponownie. A Wy? Czego używacie? Dlaczego? Robiliście testy?

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener