Skakanie do definicji klas, metod i zmiennych w vimie przy pomocy exuberant ctags

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Dzięki exuberant ctags możemy skakać do definicji klas, metod, zmiennych i innych konstrukcji językowych w vimie. Narzędzie potrafi wygenerować plik z indeksem słów kluczowych (tagów) dla jednego spośród 41 wspieranych języków programowania. Indeks ten jest używany w edytorach typu vim do szybkiego odnajdywania powiązanych słów.

Instalacja

Instalacja nie powinna stanowić problemu na żadnym Linuksowym systemie. W Ubuntu pakiet exuberant ctags znajduje się w domyślnych repozytoriach. Do instalacji możemy użyć Centrum Oprogramowania Ubuntu lub otworzyć terminal i wpisać:

sudo aptitude install exuberant-ctags

Generowanie indeksu

Zanim będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw ctagów musimy wygenerować plik z indeksem. Użyjemy do tego komendy ctags (to alias dla ctags-exuberant). Aby wygenerować indeks najpierw musimy zmienić katalog roboczy na główny katalog projektu. Następnie rekrusywnie go indeksujemy:

cd ~/workspace/projects/sympal
ctags -R --languages=php .

Uwaga: 'man ctags' powie nam więcej o dostępnych opcjach. Uwaga: Dawno temu Matthew Weier O'Phinney opisał jak używać ctags z PHP: [exuberant ctags with PHP in vim](http://weierophinney.net/matthew/archives/134-exuberant-ctags- with-PHP-in-Vim.html). Użył kilku opcji, które nie wydają mi się już potrzebne. Prawdopodobnie wsparcie dla PHP zostało od tego czasu poprawione.

Podstawy

Podstawowe wykorzystanie tagów sprowadza się do dwóch komend:

 • ctrl-] zabierze nas do deklaracji powiązanej ze słowem pod kursorem. Nie jest istotne w jakim pliku się ona znajduje. Słowo wrzucane jest także na stos tagów.
 • ctrl-t zabierze nas do poprzedniego tagu na stosie. Zauważmy, że komendy można poprzedzić liczbą. Spowoduje to jej wielokrotne wykonanie. Okazuje się to szczególnie przydatne jeśli jeden tag występuje wielokrotnie w naszych źródłach, a my chcemy skoczyć do konkretnego wystąpienia (2ctrl-]). Od czasu do czasu będziemy też potrzebowali wrócić do któregoś z rzędu tagu wstecz (4ctrl-t). Możemy od razu otworzyć wybrany tag w vimie przy pomocy opcji -t:

  vim -t sfGuardUser

Zaawansowane techniki

Niektóre z komend operujących na stosie tagów:

 • pop skacze na stosie wstecz
 • tag skacze na stosie naprzód
 • tags wyświetla stos tagów Niektóre z komend listy opasowań tagów:

 • tselelect wyświetla listę tagów, które pasują do podanego argumentu lub słowa pod kursorem

 • g] działa jak ctrl-], ale pozwala wybrać numer wystąpienia słowa
 • :tnext, :tprevious, :tfirst:tlast skaczą po występieniach słowa Niektóre z komend wyszukiwania:

 • [i]i wyświetlają pierwszą linię zawierającą tag pod i za kursorem

 • [I]I wyświetlają wszystkie linie zawierające tag pod i za kursorem
 • [ ctrl-i i ] ctr-i skaczą do pierwszej linii zawierającej tag pod i za kursoerm Uwaga: Wpisując w vimie :help tags-and-searches otrzymamy szczegółowy opis funkcjonalności oferowanych przez tagi.

Przydatne Strony

Wideo

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener