Przeglądanie plików i katalogów w vimie z NERD tree

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Przeglądanie, otwieranie, zmiana nazwy, czy przenoszenie plików i katalogów to czynności wykonywane podczas codziennego pisania kodu. W popularnych IDE odbywa się to zwykle przy pomocy eksploratora plików. W vimie lubię używać do tego celu pluginu NERD tree.

NERD tree - plugin vim

Możliwości NERD Tree

NERD tree pozwala:

  • Nawigować i skakać po drzewie katalogów
  • Otwierać pliki w aktualnym oknie, zakładkach i podzielonym widoku (horyzontalnie i wertykalnie)
  • Zmienić aktualny katalog roboczy
  • Tworzyć, przenosić, kopiować i uswać pliki i katalogi
  • **Filtrować **widoczne pliki i katalogi
  • Tworzyć zakładki

Instalacja

Pobieramy źródła ze strony pluginu i rozpakowujemy je do katalogu ~/.vim. Najwygodniej jest utworzyć sobie skrót uruchamiający NERD tree. Ja używam ctrl+n i w tym celu dodałem poniższą linijkę do swojego pliku ~/.vimrc:

nmap <silent> <c-n> :NERDTreeToggle<CR>

Jak korzystać z NERD tree?

Uruchamiamy vima i wpsiujemy :NERDTreeToggle lub ctrl+n. Druga wersja zadziała tylko, jeśli utworzyliśmy skrót. W tej chwili powinniśmy zobaczyć strukturę katalogów. Sugeruję zacząć od przeczytania pomocy i poznania podstawowych funkcji pluginu. Pomoc dostępna jest pod klawiszem ? (działa, gdy kursor jest w obrębie okna pluginu).

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener