Nowości w komponencie formularzy Symfony2

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Refaktoryzacja formularzy to ostatnia z wielkich zmian i najbardziej oczekiwany pull request w Symfony2. Prace nie są jeszcze w pełni skończone, ale kod jest gotowy do połączenia z główną gałęzią. Jak tylko zmiany zostaną zaakceptowane (lub odrzucone) możemy spodziewać się wydania bety. Refaktoryzacja dotyczy głównie właściwego wstrzykiwania zależności i ich rozluźnienia wewnątrz komponentu. Ma to w największej mierze wpływ na sposób, w jaki będziemy tworzyć obiekty. Polecam przyjrzeć się przykładowemu projektowi i fragmentom kodu na Gist. Nie mamy pewności, że poprawki zostaną zaakceptowane w obecnym stanie. Możliwe, że coś się jeszcze zmieni, ale postanowiłem już teraz przyjrzeć się nieco bliżej temu komponentowi. Jest kilka rzeczy, które bardzo polubiłem. Większość z nich itak wejdzie do stabilnego wydania Symfony. Tylko sposób w jaki tworzyć będziemy formularze jest niepewny.

Konfiguracja

Proces tworzenia formularza stał się bardziej konfiguracją, niż kompozycją widgetów znaną z symfony 1.x:

$form = $this->get('form.factory')
  ->createBuilder('form')
  ->add('name', 'text')
  ->add('price', 'money', array('currency' => 'USD'))
  ->getForm();

W przykładzie pobieramy najpierw fabrykę formularzy, po czym tworzymy budowniczego i używamy go do definicji pól formularza. Tym jaki obiekt zostanie utworzony zarządza kontener usług (DIC). Zauważmy, że żaden obiekt nie jest jawnie tworzony za pomocą konstruktora.

POPO

Formularze nie polegają na żadnych specjalnych obiektach modelu. Mogą współdziałać nawet z najprostszymi obiektami typu Plain Old PHP Object:

class Pizza
{
  private $name = null;

  private $price = null;

  public function setName($name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }

  public function setPrice($price)
  {
    $this->price = $price;
  }

  public function getPrice()
  {
    return $this->price;
  }
}

Jedyne co musimy zrobić, to przekazać obiekt do formularza:

$pizza = new Pizza();
$pizza->setName('Capriciosa');
$pizza->setPrice(35.00);

$form->setData($pizza);

Zgadywanie typów pól

Chociaż formularze mogą współdziałać z praktycznie dowolną klasą modelu, dużo zyskamy wiążąc je z klasami ORMa (lub ODMa). Formularze są na przykład w stanie odgadnąć typy pól, korzystając z modelu danych zdefiniowanych w Doctrine:

$form = $this->get('form.factory')
  ->createBuilder('form', 'product', array('data_class' => 'Acme\PizzeriaBundle\Entity\Pizza'))
  ->add('name')
  ->add('price');

Podanie opcji data_class sprawi, że formularz zajrzy do definicji typów wskazanej klasy:

namespace Acme\PizzeriaBundle\Entity;

/**
 * @orm:Entity
 * @orm:Table(name="pizzas")
 */
class Pizza
{
  /**
   * @orm:Column(type="string", length="255")
   */
  private $name = null;

  /**
   * @orm:Column(type="decimal", precision=2)
   */
  private $price = null;

  // ...
}

Walidacja

Walidacja nie jest już domeną formularzy. W końcu umieszczoną ją tam, gdzie naprawdę należy; w modelu.

class Pizza
{
  /**
   * @assert:NotBlank(message="Name cannot be left blank")
   */
  private $name = null;

  /**
   * @assert:NotBlank(message="You have to give a price")
   * @assert:Min(0)
   */
  private $price = null;
}

Sam formularz niewiele wie o walidacji. W razie potrzeby pyta model, czy ten zawiera prawidłowe dane.

Szablony

W symfony 1.x komponenty interfejsu (widgets) generowane są przez odpowiadające im klasy. Nie jest to najlepsze miejsce dla szablonów we frameworku MVC. W Symfony2 sytuacja znacząco się poprawiła. Możemy tworzyć specjalne szablony dla kontrolek, z których każda definiowana jest w osobnym bloku. Dzięki temu mamy możliwość przeciążyć tylko wybrane elementy, a nawet dodać nowe. Poniżej wkleiłem przykład szablonu twig z dokumentacji Symfony:


{% block textarea_field %}
  <textarea {% display field_attributes %}>{{ field.displayedData }}</textarea>
{% endblock textarea_field %}

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener