Automatyczne publikowanie aplikacji Symfony na wiele serwerów z Capifony

Ten wpis został napisany dawno temu i może być już nieaktualny.

Capifony to zestaw recept Capistrano do publikowania aplikacji napisanych w symfony lub Symfony2. Multistage jest rozszerzeniem Capistrano. Ułatwia publikację kodu na wiele serwerów, które różnią się nieco konfiguracją lub procesem publikacji. Uwaga: Jeśli nie znasz capistrano lub capifony to jest właściwy moment, aby odwiedzić ich strony i poczytać o automatycznym publikowaniu kodu. O zaletach tego typu rozwiązań pisałem już w artykule "Automatyczne publikowanie aplikacji PHP".

Dlaczego multistage?

Staging to popularna technika testowania aplikacji zanim dotrze na produkcję. Polega na publikowaniu aplikacji na serwery akceptacyjne (testowe), przed docelową publikacją dostępną dla użytkownika końcowego. W ten sposób weryfikujemy działanie aplikacji w warunkach podobnych do produkcyjnych, ale bez narażania się na klęskę przed całym światem. Chociaż wszystkie środowiska, na które publikujemy kod powinny być takie same, często chcemy aby w jakiś sposób się różniły. Najczęściej chodzi o drobne zmiany w procesie "budowania" kodu lub konfiguracji. Przykładowo nie chcemy używać kontrolerów deweloperskich na produkcji, ale na teście mogą być przydatne do diagnozy błędów. Jest to różnica w procesie. Na produkcji uruchamiamy dodatkowy task, który usuwa kontrolery. Z drugiej strony na serwerze testowym nie chcemy zwykle używać Google Analytics, ale produkcyjny powinien je mieć włączone. To jest różnica w konfiguracji. Rozszerzenie multistage pomoże nam z tego typu rożnicami.

Instalacja

gem install capifony capistrano-ext

Kapifonikacja projektu ;)

cd /path/to/myproject
capifony .

Przykład multistage

Podstawowe rzeczy jakie musimy zrobić to załączenie rozszerzenia i zdefiniowanie etapów (stages). W tym celu zastąpimy zawartość app/config/deploy.rb następującą treścią:

set :stage_dir, 'app/config/deploy' # potrzebne tylko w Symfony2
require 'capistrano/ext/multistage'
set :stages, %w(production testing development)

set :application, "MyApp"

set :repository, "mycompany.com:/var/repos/#{application}.git"
set :scm,     :git

set :keep_releases, 3

Uwaga: W przypadku aplikacji napisanej w symfony 1.x musimy usunąć  'app/' ze wszystkich ścieżek do plików konfiguracyjny opisywanych w tym artykule Production, testing i development to nasze etapy (stages). Dla każdego etapu musimy stworzyć osobny plik konfiguracyjny w katalogu app/config/deploy. Oto przykład dla etapu production (app/config/deploy/production.rb):

server 'myapp.com', :app, :web, :primary => true
set :deploy_to, "/var/www/myapp.com/"

after 'deploy:finalize_update', 'symfony:project:clear_controllers'

Publikacja na serwer testowy potencjalnie będzie wyglądać nieco inaczej (app/config/deploy/testing.rb):

server 'test.myapp.mycompany.com', :app, :web, :primary => true
set :deploy_to, "/var/www/test/myapp.mycompany.com/"
set :symfony_env_prod, "test"

Podczas publikacji musimy teraz podać cel (etap):

cap production deploy

W plikach etapów możemy zrobić wszystko co jest możliwe w Capistrano:

 • podpiąc wywołania dodatkowych tasków i zmienić proces publikacji dla danego etapu
 • zmienić zachowanie istniejących tasków
 • rozszerzyć istniejące namespace'y o nowe taski
 • utworzyć nowy namespace z własnymi taskami

W praktyce taski i namespace'y rzadko różnią się pomiędzy etapami. Najczęściej będziemy potrzebować zmienionej konfiguracji lub procesu.

Jakub Zalas

Jakub Zalas

Architekt, Programista, Trener