Wpisy na blogu oznaczone jako task

Wyjątek 'The "default" context does not exist.' w linii poleceń symfony

Jeśli w taskach symfony spróbujemy użyć kontekstu poprzez wywołanie sfContext::getInstance(), otrzymamy wyjątek klasy sfException z komunikatem 'The "default" context does not exist'. Klasa sfContext reprezentuje kontekst aplikacji i dlatego nie jest on inicjowany w linii poleceń. Dobrą praktyką jest NIE używanie sfContext::getInstance(). Zdarza się niestety, że nie mamy innego wyboru (np. gdy korzystamy z obcego pluginu).