Wpisy na blogu oznaczone jako produktywnosc

Jak nagrać makro w edytorze vim?

Makro to zestaw instrukcji wykonanych w jednym kroku. Podczas programowania makra pomagają nam na automatyzjację powtażalnych czynności, które stają się dzięki temu mniej nudne i podatne na błędy. Vim jako jeden z najpotężniejszych edytorów tekstu posiada tą funkcjonalność wbudowaną.