Wpisy na blogu oznaczone jako plugin

Przegląd klas, metod i zmiennych w vimie z pluginem TagList

Plugin TagList dodaje do vima funkcjonalność przeglądania listy klas, metod, zmiennych i innych słów kluczowych indeksowanych przez ctags. TagList pokazuje tagi w kontekście edytowanych plików i grupuje je po typie. Do tagów możemy skakać, otwierać je w nowym oknie lub zakładkach.

Przeglądanie plików i katalogów w vimie z NERD tree

Przeglądanie, otwieranie, zmiana nazwy, czy przenoszenie plików i katalogów to czynności wykonywane podczas codziennego pisania kodu. W popularnych IDE odbywa się to zwykle przy pomocy eksploratora plików. W vimie lubię używać do tego celu pluginu NERD tree.

Vim i Textile - formatowanie wiki w plikach tekstowych

Textile to prosty język formatowania tekstu używany na wielu forach, CMSach, czy stronach wiki (np. w Redmine). Osobiście lubię go stosować w zwykłych plikach tekstowych do robienia notatek. Plugin Textile dodaje do vima podświetlanie składni oraz możliwość podglądu i konwersji do htmla.