Wpisy na blogu oznaczone jako nerdtree

Przeglądanie plików i katalogów w vimie z NERD tree

Przeglądanie, otwieranie, zmiana nazwy, czy przenoszenie plików i katalogów to czynności wykonywane podczas codziennego pisania kodu. W popularnych IDE odbywa się to zwykle przy pomocy eksploratora plików. W vimie lubię używać do tego celu pluginu NERD tree.