Wpisy na blogu oznaczone jako cli

Tworzenie sparametryzowanych komend w PHP z komponentem Console Symfony2

Komponent Console Symfony2 ułatwia tworzenie sparametryzowanych komend w PHP. Odpowiada za niewdzięczną pracę parsowania wejścia i pisania na wyjście.

Wyjątek 'The "default" context does not exist.' w linii poleceń symfony

Jeśli w taskach symfony spróbujemy użyć kontekstu poprzez wywołanie sfContext::getInstance(), otrzymamy wyjątek klasy sfException z komunikatem 'The "default" context does not exist'. Klasa sfContext reprezentuje kontekst aplikacji i dlatego nie jest on inicjowany w linii poleceń. Dobrą praktyką jest NIE używanie sfContext::getInstance(). Zdarza się niestety, że nie mamy innego wyboru (np. gdy korzystamy z obcego pluginu).